11. MEXICO


(pelati, sir, paprika, koruza, feferoni, slanina, nacho sir, salsa, origano)


11. MEXICO